Gevolmachtigde verzekeringskantoren

Loyalexperts.com werkt als serviceprovider rechtstreeks voor gevolmachtigde verzekeringskantoren (Assuradeuren) bij het vinden van onafhankelijke experts van expertise tot herstel.

De volmachten binnen een bepaald Fixed Price producten die LoyalExperts behandelt, hebben hoofdzakelijk betrekking op zogenaamde schadeverzekeringen voor zowel particulieren als (kleinere) bedrijven: schades voor bijvoorbeeld inboedel/ inventaris, woonhuis/ gebouw, aansprakelijkheid en recreatie.

Onafhankelijk

Verzekeringen worden afgesloten bij een onafhankelijke verzekeringsadviseur (Assuradeuren). Deze adviseur kan aangesloten zijn bij een ‘gevolmachtigde agent’. Een gevolmachtigde agent is een professionele, financiële dienstverlener, die de bevoegdheid ('volmacht') heeft om namens een of meer verzekeraars hun verzekeringen te verkopen, polissen af te geven, premie te incasseren en schades te behandelen.

De gevolgmachtigde agent die onafhankelijke experts zoekt bij schades waarborgt zijn onafhankelijkheid met de samenwerking met loyalexperts.com en het gebruik van het expertnetwerk binnen het expertise register bij het vinden van experts van schade expertise tot herstel. Loyalexperts.com en het expertisenetwerk werken volgens de gedragscode waardoor de gevolmachtigde verzekeringskantoren er zeker van kunnen zijn dat de onafhankelijk geborgd is.


Gevolmachtigde agent? Demo aanvragen

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen