LoyalExperts
Logo LoyalExperts

LoyalExperts dé Serviceprovider op expertiseniveau! Loyalexperts legt transparante verbindingen bij behoefte aan onafhankelijk zelfstandig expert binnen een expertise behoefte.  

De Expertise Regisseurs van Loyal Experts screenen, overleggen en bepalen samen de expertise aanvliegroute. Selecteren voor u een of meerdere experts die ter zake kundig zijn. U kiest en verstrekt de expertise opdracht; Loyal Experts monitort de voortgang en bewaakt het expertise dossier. Zo haalt u gekwalificeerde deskundigen in huis, flexibel en onafhankelijk. Voor structurele outsourcing of eenmalig.

Demo aanvragen

LoyalExperts dé serviceprovider op expertiseniveau! dé partij voor transparante outsourcing van expertises. Uw organisatie blijft flexibel en onafhankelijk.

De Lex-tool

De lextool is een gesloten portal. Een ICT infra structuur waar zelfstandige experts vindbaar worden op expertiseniveau binnen een expertise register regionaal of landelijk. Een expertise register kan op maat ingericht worden voor de partner(s) van Loyalexperts. Bij een (juridische) expertise vraagstelling screent en analyseert een expertise regisseur vraagstelling. Bepaald (samen) de expertise aanvliegroute en selecteert een of meerdere expert(s), die werkt volgens een vaste prijs. Indien de deskundigheid van meerdere experts nodig is, coördineren wij het proces en de expertise werkzaamheden. De expertise-regisseur werkt transparant op basis van Knowlegde-Process- Outsourcing-Online. De LEX-tool.

Meer over de LEX Tool

De expertise regisseur

Een expertise-regisseur van Loyal Experts is een online expert. Een verlengstuk voor juristen, advocaten of andere aanvragers om te komen tot de juiste expertise. Bij een expertise uitvraag analyseert de expertise regisseur uw expertise-aanvraag, screent de case en bepaalt (samen) de expertise aanviegroute. Alles duidelijk aan de voorkant. Pas dan selecteert hiervoor de juiste  expert regionaal binnen het expertise register van de lextool. Indien de deskundigheid van meerdere experts nodig is, coördineren wij het proces en de werkzaamheden. De expertise-regisseur werkt transparant aan de hand van de speciaal hiervoor ontwikkelde zoekmachine LEX tool en de ingerchte expertise registers van de partners.

Meer over de Expertise regisseurs

Expertise netwerk

Loyalexperts staat voor betrouwbare experts, Zelfstandige experts die onafhankelijk werken, doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Loyalexperts werkt met een expertise register waarbinnen experts zijn geregistreerd binnen een expertise branche en vindbaar zijn op expertiseniveau regionaal of landelijk. Partners kunnen gebruik maken van dit expertise netwerk. Binnen de lextool worden deze experts gevonden, uitgevraagt en beoordeeld. Zo bewaken we samen de kwaliteit van het online expertise register van Nederland. Partners werken met het algemene expertise register of een samengesteld expertise register afhankelijk van hun expertise behoefte binnen hun organisatie.  

Online expertise register

Knowledge-Process-Outsourcing-Online = Loyalexperts

  • Online outsourcing: snel, flexibel, schaalbaar
  • Expertise Regisseurs ont-zorgen
  • Flexibel expertise vangnet
  • Transparantie in het gehele proces
  • Geheel Proces van opdracht tot eind factuur
  • Kwaliteitsmanagement systeem bij outsourcing
  • Kostenbesparingen B2C, B2B & B2B2C tot wel 50%
  • Concentreren op uw core busines
  • Expertise register op  maat

LoyalExperts serviceprovider op expertiseniveau! Een online gedreven, onafhankelijk platform voor partners die op zoek zijn naar experts op expertiseniveau, regionaal of landelijk. Partners kunnen gebruik maken van een full service of van het expertise register en de zoekmachine lextool. LoyalExperts.com werkt alleen Business-to-Business en Business-to-Business-to consumer dus niet direct voor de consument. LoyalExperts.com en zijn expertise-regisseurs bewaken de kwaliteit en onafhankelijkheid van de aangesloten zelfstandige experts binnen het Expertise Register®. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke expertise.

Ook experts vinden op expertiseniveau?                       

Wij bieden opdrachtgevers een flexibele doch accurate externe schil van expertise

Wij zijn uw partner

Wij zijn uw partner

LoyalExperts.com is serviceprovder op expertiseniveau. Een onafhankelijk platform voor professionals die actief zijn in de wereld van expertises. 

Meer over partners

1
De LEX tool

De LEX-tool

Een online portaal (expertise register) die de aanvrager en expert samen brengt middels een gestroomlijnd proces.

Meer over de LEX tool

2
De Expertise Regisseur

De Expertise Regisseur

Een onafhankelijk expert die het gehele proces ondersteund met als doel het vinden van de juiste expert.

Meer over de expertise regisseur

3
Gevalideerde experts

Gevalideerde experts

LoyalExperts werkt met alleen met Erkende Experts die geselecteerd zijn uit het Expertise Register, andere expertise registers of een samengesteld expertise registers.

Bekijk de gevalideerde experts

4

Wij zijn uw partner op expertiseniveau!

Samen werken, kennis delen en elkaars expertise benutten. Wij de partner op expertiseniveau! Alleen samen kunnen we een expertisenetwerk bewaken op onafhankelijkheid, kwaliteit, kennis en kunde. 

Meer over partners

De LEX-tool

Een ICT infra structuur die ontwikkeld is op het principe Knowledge-Process-Outsourcing-Online (KPOO). Het gehele proces van start van een expertise dossier, aanvraag, screening, ondersteuning en vinden van een zelfstandige expert voor een expertise opdracht proces matig ondersteund. 

Uw organisatie blijft flexibel en onafhankelijk en de expert wordt vindbaar op expertiseniveau!

Meer over de LEX tool

Dè Expertise Regisseur

Een expertise regisseur is een man of vrouw met kennis en kunde uit de expertisewereld. De expertise regisseur is een onafhankelijk (online) expert die aanvraag screent, adviseert en een aanvliegroute (samen) bepaalt met de aanvrager. De expertise regisseur ondersteund aanvrager en expert ondersteund tot het komen van de juiste expertise. 

Meer over de expertise regisseur

Gevalideerde experts

Een uniek kwalitietsmanagment systeem waarborgd onafhankelijkheid, kwaliteit, kennis en kunde van experts in het expertise register van de lextool. Experts worden getoetst B2B en B2B2C. Partners, Aanvragers, afnemers, opdrachtgevers en onze Expertise-Regisseurs beoordelen de expertise en aangesloten experts. Validatie niet door een maar meerdere gebruikers.

Alleen samen kunnen we de kwaliteit van een expertisenetwerk bewaken.

Bekijk de gevalideerde experts

De expertise-regisseur aan het woord

Outsourcing binnen uw organisatie structureren? Hulp nodig, advies en of een ander inzicht verkrijgen. Wij denken met u mee om te komen tot een expertise op expertiseniveau over een zelfstandig expertise netwerk. 

Expertise-regisseurs aan het woord

Business development en organisatieontwikkeling zijn twee passies die voor Vincent Verbruggen samen komen in Loyalexperts.com. Vincent gelooft in de kracht van de verbinding tussen professionals en partijen die samen hetzelfde doel hebben: de juiste expertise vinden! 

Als KPOO expert en expertise regisseur regisseur houdt ik me bezig met het ondersteunen, adviseren bij uitbestedings vraagstukken. Product (dienst) ontwikkeling en deze zodanig neer zetten in de markt dat het gedragen wordt door een extern netwerk is mijn kracht. Als expertise regisseur kan ik de vertaalslag maken tussen aanvrager en expert waardoor de opdrachtgever ontzorgt wordt bij het vinden van de juiste expert binnen een bepaalde expertise case.

KPOO Expert

Vincent verbruggen

Expertise: Knowledge-Process-Outsourcing-Online.

Het Expertise Register

De experts waar Loyal Experts mee samen werkt, zijn opgenomen in het Expertise Register. Deze experts zijn deskundig, loyaal en onafhankelijk. Ze zijn niet in dienst van Loyal Experts. De aangesloten experts zijn zelfstandig en werken volledig voor eigen rekening en risico. Het expertise-netwerk is groot zodat we landelijk kunnen opereren, met hierbij uiteraard het streven om reistijd en -kosten te besparen. LoyalExperts garandeert de deskundigheid van de experts.

Loyal Experts werkt volgens een gedragscode. Dit betekent dat de experts van Loyal Experts zich committeren aan de waarden van Loyal Experts: sure about knowledgde, independance and price. Bovendien ondergaat iedere expert een screening en wordt hij/ zij voortdurend getest op kwaliteit en betrouwbaarheid.

Meer over het Expertise Register

Expertise outsourcing

U heeft behoefte aan een flexibele organisatie én u wilt zeker zijn van ervaren en gekwalificeerde experts. LoyalExperts biedt hiervoor een pragmatische oplossing. Middels onze LEX Tool brengt onze Expertise Regisseur u in contact met de juiste expert. Deze experts zijn zelfstandige professionals die beschikken over de expertise die u zoekt.

Wij kunnen oplossingen bieden in de volgende disciplines:

Knowledge...

De aangesloten experts zijn uiteraard uitermate deskundig en ervaren. Bovendien voorziet onze Expertise Regisseur bij iedere aanvraag in een nauwgezette omschrijving van de case en relevante selectiecriteria voor experts. Zo voorzien wij u van de juiste expert, met de juiste kwalificaties. Dit zorgt voor een efficiënte afhandeling en werkt bovendien kostenbesparend.

...Independence...

LoyalExperts beschikt over een groot netwerk van onafhankelijke vastgoedexperts. Onze expertise-regisseur screent uw vraagstuk en selecteert vervolgens een aantal erkende experts, uitsluitend op basis van competenties en kwalificaties. Hierdoor presenteren wij u altijd de expert die objectief het beste aansluit bij uw vraagstuk. Uw Expertise Regisseur werkt bovendien volkomen transparant middels de LEX-Tool waardoor -indien wenselijk- alle betrokkenen het traject kunnen volgen. Ook dit bevordert een objectieve keuze.

...Price

Onze experts werken op basis van een fixed price. Dit biedt een grote kostenbesparing. Bovendien maakt de Expertise-regisseur een selectie van experts wiens competenties en kwalificaties aansluiten bij het vraagstuk. Hierdoor neemt de efficiency sterk toe. Daarnaast nemen wij u werk uit handen, wat leidt tot tijdsbesparing binnen uw organisatie. Deze drie factoren leiden tot een enorme kostenbesparing binnen uw organisatie die op kan lopen tot maar liefst 50% van de huidige kosten.

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen