Onze partners

Loyal Experts is de juiste partner voor expertises. Wij zien onze opdrachtgevers niet als opdrachtgever maar als partner in een expertise en dat geeft ons onderscheidend vermogen. Samen met volmachtkantoren, juristen, advocaten, rechtbanken, investerings- en beleggingsmaatschappijen, gemeenten, makelaars, hypotheekverstrekkers, verzekeraars, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en ondernemers, kortom iedereen die actief is in de vastgoedsector, hebben we een gezamenlijk doel:

Het vinden van de juiste expertise tegen een marktconforme prijs.

Partners kiezen voor Loyal Experts omdat inefficiënte inzet van expertise leidt tot een enorme kostenpost. Het selecteren van de juiste expert, alsmede het bewaken van de kosten van deze expert, vraagt om deskundigheid. De expertise-regisseurs van Loyal Experts beschikken over deze deskundigheid en worden bovendien ondersteund door een landelijk netwerk van experts en de speciaal ontwikkelde Lex Tool en het Expertise Register

Onderstaande cases geven een voorbeeld van de diensten waarvoor u Loyal Experts in kunt schakelen:

Ondersteuning, inzicht, transparantie en kosten reduceren zijn enkele redenen waarom LoyalExperts.com partner is van de DAS rechtsbijstandverzekering. De meerwaarde van ons fixed Price-proces en onze expertise-regisseurs heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Interne en externe juristen en advocaten van de DAS rechtsbijstandverzekering kunnen hun onafhankelijkheid waarborgen en extra service bieden aan hun clienten. Daarom doen ze een beroep op onze expertise. Door onze unieke LEX tool en regie worden de beste experts tegen een fixed price aangeboden.

DAS rechtsbijstand chevron_right

Hèt Epertise Register is een register waar experts zichtbaar en gevonden worden op expertiseniveau. Loyalexperts.com en haar expertise regisseurs maken gebruik van het expertise register om experts te vinden op expertiseniveau voor rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappijen en volmachtkantoren en andere partners.

Expertise Register chevron_right

Samen met Inspectie Managment Nederland (i-nl.nl) invertariseren wij de behoefte van onze partners en bekijken de mogelijkheden om een specifieke expertise die vaak wordt toegepast weg te zetten over een gemanaged netwerk van bouwkundig inspecteurs. Onze kpo-experts en regisseurs beoordelen of een specifieke dienst (Frequent-asked product) tegen een fixed price weg gezet kan worden en i-nl beoordeeld of dit gaat over hun Register bouwkundig inspecteurs netwerk.

Inspectie Managment Nederland chevron_right

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen