LoyalExperts
Logo LoyalExperts

LoyalExperts legt transparante verbindingen bij behoefte aan expertise bij schade, geschillen of keuringen en inspecties van onroerend goed, vastgoed en opstallen.

De Expertise Regisseurs van Loyal Experts selecteren voor u verschillende experts die ter zake kundig zijn. U kiest en verstrekt de opdracht; Loyal Experts monitort de voortgang en bewaakt het dossier. Zo haalt u gekwalificeerde expertise in huis, flexibel en onafhankelijk. Voor structurele outsourcing of eenmalig.

Demo aanvragen

Loyal Experts is dé partij voor transparante outsourcing van expertise. Uw organisatie blijft flexibel en onafhankelijk.

De Lex-tool

Een expertise-regisseur van Loyal Experts analyseert uw expertise-behoefte, screent de case en selecteert hiervoor de juiste vakkundige expert, die werkt volgens een fixed price. Indien de deskundigheid van meerdere experts nodig is, coördineren wij het proces en de werkzaamheden. De expertise-regisseur werkt transparant aan de hand van de speciaal hiervoor ontwikkelde LEX-tool.

Meer over de LEX Tool

De expertise regisseur

Een expertise-regisseur van Loyal Experts analyseert uw expertise-behoefte, screent de case en selecteert hiervoor de juiste vakkundige expert, die werkt volgens een fixed price. Indien de deskundigheid van meerdere experts nodig is, coördineren wij het proces en de werkzaamheden. De expertise-regisseur werkt transparant aan de hand van de speciaal hiervoor ontwikkelde LEX tool.

Meer over de Expertise regisseurs

Een uitgebreid netwerk

Een expertise-regisseur van Loyal Experts analyseert uw expertise-behoefte, screent de case en selecteert hiervoor de juiste vakkundige expert, die werkt volgens een fixed price. Indien de deskundigheid van meerdere experts nodig is, coördineren wij het proces en de werkzaamheden. De expertise-regisseur werkt transparant aan de hand van de speciaal hiervoor ontwikkelde LEX tool.

Meer over ons netwerk

Knowledge-Process-Outsourcing-Online = LEX-tool

  • Online outsourcing: snel, flexibel, schaalbaar
  • Expertise Regisseurs ont-zorgen
  • Flexibel expertise vangnet
  • Transparantie in het gehele proces
  • Geheel Proces van opdracht tot eind factuur
  • Kwaliteitsmanagement systeem bij outsourcing
  • Kostenbesparingen B2C, B2B & B2B2C tot wel 50%
  • Concentreren op core busines

LoyalExperts.com is een onafhankelijk platform voor professionals die actief zijn in de vastgoedsector. Hierbinnen kunnen partners die gebruik maken van onze expertise-regisseurs en de Lex-tool expertises aanvragen. LoyalExperts.com werkt alleen Business-to-Business en Business-to-Business-to consumer dus niet direct voor de consument. LoyalExperts.com en zijn expertise-regisseurs bewaken de kwaliteit en onafhankelijkheid van de aangesloten professional van het Expertise Register®. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke expertise.

Meer informatie

Wij bieden opdrachtgevers een flexibele doch accurate externe schil van expertise

Wij zijn uw partner

Wij zijn uw partner

LoyalExperts.com is een onafhankelijk platform voor professionals die actief zijn in de vastgoedsector.

Meer over partners

1
De LEX tool

De LEX-tool

Een unieke online portaal die de aanvrager en expert samen brengt middels een gestroomlijnd proces.

Meer over de LEX tool

2
De Expertise Regisseur

De Expertise Regisseur

Een onafhankelijk expert die het gehele proces ondersteund met als doel het vinden van de juiste expert.

Meer over de expertise regisseur

3
Gevalideerde experts

Gevalideerde experts

LoyalExperts.com werkt met alleen met Erkende Experts die geselecteerd zijn uit het Expertise register.

Bekijk de gevalideerde experts

4

Wij zijn uw partner

Partners gèèn leveranciers, geen afnemers. Ons belang is het ondersteunen van onze partners bij het vinden van de juiste expertise.

Meer over partners

De LEX-tool

Een unieke portaal die werkt volgens het principe Knowledge-Process-Outsourcing-Online (KPOO). Het gehele proces van expertise tot herstel in natura wordt proces matig ondersteund.

Meer over de LEX tool

Dè Expertise Regisseur

Is een onafhankelijk (online) expert die de aanvrager en expert ondersteund tot het komen van de juiste expertise.

Meer over de expertise regisseur

Gevalideerde experts

Uniek kwalitietsmanagment systeem. Experts worden getoetst B2B en B2B2C. Partners, Aanvragers, afnemers, opdrachtgevers en onze Expertise-Regisseurs beoordelen de expertise en aangesloten experts. Validatie niet door een maar meerdere gebruikers.

Bekijk de gevalideerde experts

De expertise-regisseur aan het woord

Outsourcing binnen uw organisatie structureren? Hulp nodig, advies en of een ander inzicht verkrijgen. Wij denken met u mee binnen een fixed price kader.

Meer expertise-regisseurs aan het woord

Business development en organisatieontwikkeling zijn twee passies die voor Vincent Verbruggen samen komen in Loyalexperts.com. Vincent gelooft in de kracht van de verbinding tussen professionals en partijen die samen hetzelfde doel hebben: de juiste expertise vinden! 

Als KPOO expert en expertise regisseur regisseur houdt ik me bezig met het ondersteunen, adviseren bij uitbestedings vraagstukken. Product (dienst) ontwikkeling en deze zodanig neer zetten in de markt dat het gedragen wordt door een extern netwerk is mijn kracht. Als expertise regisseur kan ik de vertaalslag maken tussen aanvrager en expert waardoor de opdrachtgever ontzorgt wordt bij het vinden van de juiste expert binnen een bepaalde expertise case.

KPOO Expert

Vincent verbruggen

Expertise: Knowledge-Process-Outsourcing-Online.

Het Expertise Register

De experts waar Loyal Experts mee samen werkt, zijn opgenomen in het Expertise Register. Deze experts zijn deskundig, loyaal en onafhankelijk. Ze zijn niet in dienst van Loyal Experts. De aangesloten experts zijn zelfstandig en werken volledig voor eigen rekening en risico. Het expertise-netwerk is groot zodat we landelijk kunnen opereren, met hierbij uiteraard het streven om reistijd en -kosten te besparen. LoyalExperts garandeert de deskundigheid van de experts.

Loyal Experts werkt volgens een gedragscode. Dit betekent dat de experts van Loyal Experts zich committeren aan de waarden van Loyal Experts: sure about knowledgde, independance and price. Bovendien ondergaat iedere expert een screening en wordt hij/ zij voortdurend getest op kwaliteit en betrouwbaarheid.

Meer over het Expertise Register

Expertise outsourcing

U heeft behoefte aan een flexibele organisatie én u wilt zeker zijn van ervaren en gekwalificeerde experts. LoyalExperts biedt hiervoor een pragmatische oplossing. Middels onze LEX Tool brengt onze Expertise Regisseur u in contact met de juiste expert. Deze experts zijn zelfstandige professionals die beschikken over de expertise die u zoekt.

Wij kunnen oplossingen bieden in de volgende disciplines:

Knowledge...

De aangesloten experts zijn uiteraard uitermate deskundig en ervaren. Bovendien voorziet onze Expertise Regisseur bij iedere aanvraag in een nauwgezette omschrijving van de case en relevante selectiecriteria voor experts. Zo voorzien wij u van de juiste expert, met de juiste kwalificaties. Dit zorgt voor een efficiënte afhandeling en werkt bovendien kostenbesparend.

...Independence...

LoyalExperts beschikt over een groot netwerk van onafhankelijke vastgoedexperts. Onze expertise-regisseur screent uw vraagstuk en selecteert vervolgens een aantal erkende experts, uitsluitend op basis van competenties en kwalificaties. Hierdoor presenteren wij u altijd de expert die objectief het beste aansluit bij uw vraagstuk. Uw Expertise Regisseur werkt bovendien volkomen transparant middels de LEX-Tool waardoor -indien wenselijk- alle betrokkenen het traject kunnen volgen. Ook dit bevordert een objectieve keuze.

...Price

Onze experts werken op basis van een fixed price. Dit biedt een grote kostenbesparing. Bovendien maakt de Expertise-regisseur een selectie van experts wiens competenties en kwalificaties aansluiten bij het vraagstuk. Hierdoor neemt de efficiency sterk toe. Daarnaast nemen wij u werk uit handen, wat leidt tot tijdsbesparing binnen uw organisatie. Deze drie factoren leiden tot een enorme kostenbesparing binnen uw organisatie die op kan lopen tot maar liefst 50% van de huidige kosten.

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen