Expertise tot herstel

Van expertise tot herstel

Schadelast beheersing is voor onze partners van belang bij schades. Loyalexperts.com ontwikkeld de dienst van expertise tot herstel. Deze dienst wordt compleet uitgevoerd door zelfstandige experts te denken aan een schade expert, bouwexpert tot en met een schade hersteller. 

Uniek aan de nieuwe dienst is dat een expertise regisseur namens de opdrachtgever de complete regie voert van expertise tot herstel namens volmachtkantoren en verzekeraars zonder eigen personeel in te zetten. 

Een expertise regisseur heeft als doel de schadelast namens opdrachtgever te beheersen zodanig dat we kwalitiet van expertise tot herstel niet uit het oog verliezen.


Kijk op schade Schade herstel in Natura

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen