Fixed price experts

Ons principe is eenvoudig en transparant. U heeft behoefte aan een keuring/ inspectie of (schade)taxatie van onroerend goed, vastgoed of opstal of een objectieve uitspraak bij een geschil in deze sector. De Expertise Regisseur van LoyalExperts vindt voor u bouwkundigen of vastgoedexperts wiens expertise aansluit bij uw vraagstelling. Deze expert werkt op basis van een fixed-price, dus u weet van tevoren exact waar u aan toe bent.

De Expertise Regisseur screent uw vraagstelling, brengt de expertise-behoefte in kaart en benadert verschillende experts die hierbij aansluiten. U verstrekt vervolgens de opdracht aan de expert van uw keuze. Dit traject verloopt volkomen transparant, via de LEX-tool die LoyalExperts hiervoor ontworpen heeft. Zo is uw onafhankelijkheid gewaarborgd.

Loyal Experts kent drie methodieken:

1          Custommade fixed price

U omschrijft de situatie c.q. het vraagstuk waarin een expert uitkomst moet bieden. Loyal Experts brengt de case nader in kaart en selecteert aan de hand van de Lex-Tool meerdere experts wiens expertise aansluit bij uw case. Zij brengen allen een gepersonaliseerde offerte uit op basis van een fixed price. Deze offertes bieden niet alleen duidelijkheid omtrent de kosten, maar geven ook aan op welke termijn de experts beschikbaar zijn en omschrijven de werkwijze van de expert.
Deze offertes zijn voorzien van een naam, waardoor u weet welk bedrijf u 'in huis' haalt. Vervolgens maakt u een keuze en verstrekt de opdracht aan de expert.

2          Frequent-asked product

U heeft behoefte aan een zogenaamd frequent-asked producten. U gaat met een Expertise Regisseur in gesprek over de kenmerken van de opdracht (bijv. locatie, m³, m², bouwjaar e.d.) zodat deze direct op zoek kan naar een geschikte expert. U verstrekt vervolgens de opdracht en de betreffende expert kan direct aan de slag.

Het aanbod van frequent-asked producten is ontstaan uit een inventarisatie onder opdrachtgevers. Uiteraard hebben onze expertise-regisseurs de producten, de invulling hiervan, de kaders en de hierbij behorende kosten gescreend op haalbaarheid.

3          Straight Fixed

U omschrijft de situatie c.q. het vraagstuk waarin een expert uitkomst moet bieden. Aan deze omschrijving koppelt u een budget. De expert die als eerste aangeeft de opdracht tegen dat bedrag te aanvaarden, gaat voor u aan de slag. De rol van LoyalExperts in deze is de screening van de experts, dan wel de screening van uw omschrijving en de beoordeling van het hierbij afgegeven budget. De Expertise Regisseur van Loyal Experts vertaalt uw budget in een marktconforme fixed price, zonder onverwachte kosten voor meerwerk.

 

Loyal Experts werkt volgens een Gedragscode. Dit betekent dat de experts die Loyal Experts voordraagt, zich committeren aan de waarden van Loyal Experts: sure about knowledgde, independance and price.

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen