BrandVaria-expertise

De expertise-regisseurs van Loyalexperts behandelen alle voorkomende zaken bij brand en aansprakelijkheidsclaims. Snel en effectief te werk gaan bij inboedel- en opstalschades als gevolg van brand, storm, neerslag, inbraak en overige vastgoedschades. LoyalExperts.com werkt landelijk met erkende Brandvaria-experts die staan ingeschreven in het Expertise Register waardoor wij alle deskundigheid op landelijk en op ieder moment snel kunnen inschakelen.

Door een landelijk netwerk van Brandvaria-experts met de juiste expertise in te zetten en te combineren met innovatieve automatisering, kan LoyalExperts zeer efficiënt grote aantallen schades onafhankelijk afhandelen voor verzekeraars en eigen risicodragers tegen een fixed price.

Brandvaria-expertise FixedPrice

LoyalExpert.com werkt onafhankelijk, transparant en kostenreducerend. Tevens maken wij het mogelijk om outsourcing met of zonder tussenkomst van een expertise-regisseur in te zetten.

Brandvaria-expertise? Vraag een DEMO aan

Brandvaria-expert? Meld u aan op hèt Expertise Register

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen