Gemeentes

Een extra expertise-vangnet, openbare uitbesteding  en/of een centrale inkoop van het gehele of gedeeltelijk externe expertiseproces (outsourcing) zijn een aantal redenen waarom een gemeentes de samenwerking zoeken met LoyalExperts.com.

De meerwaarde van onze uitbestedings processen en onze expertise-regisseurs heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Meerdere gemeentes doen vaak beroep op onze expertise en ons netwerk van erkende experts.

Door de unieke combinatie met de expertise zoekmachine (LEX tool) en een expertise register ingericht voor een gemeente ondersteund door een expertise regisseur worden de beste experts gevonden en ontsloten.

Mogelijkheden uitbesteding externe experts

  • Openbare uitbesteding; 
  • Onderhandseuitbesteding;
  • Niet opnebare aanbesteding;
  • Enkelvoudige uitbesteding;

Voorbeeld: nul-meting

In een straat dient een nieuwe riolering aangelegd te worden. Hiervoor dienen damwandprofielen geheid te worden. Vanwege claims bij m.b.t. omliggende panden en percelen dienen alle objecten en percelen voordat de werkzaamheden starten in kaart gebracht te worden. De gemeente start een openbare aanbesteding voor externe bouwkundige experts die een nulmeting dienen uit te voeren. Bouwkundig experts worden uitgenodigd. Experts die op de uitnodiging in gaan dienen een gespecificeerde offerte in. De gemeente screent de offerte en kiest zijn of haar bouwkundig expert aan wie zij de opdracht willen uitbesteden.

Demo aanvragen als gemeente?

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen