i-nl.nl

Inspectie Management Nederland is een onafhankelijke netwerkmanagementorganisatie. Bouwinspecteurs die zich aansluiten brengen we voortdurend in contact met potentiele opdrachtgevers. Opdrachtgever en opdrachtnemer beslissen zelf of ze samen ‘zaken doen’. i-NL helpt door de dienstverlening eenvoudig te ontsluiten en door heldere inspectie kaders, voorschriften en richtlijnen te bieden. En omdat we de opdrachtgever in een gemanagede omgeving empoweren zelf de expert te kiezen, waarborgen we ook de onafhankelijkheid van de intermediairs.

Krachten bundelen

Loyalexperts.com en Inspectie Managment Nederland (i-nl.nl) invertariseren wij de behoefte van partners en bekijken de mogelijkheden om een specifieke expertise die vaak wordt toegepast weg te zetten over een gemanaged netwerk van bouwkundig inspecteurs.

Onze kpo-experts en expertise regisseurs beoordelen of een specifieke dienst (Frequent-asked product) tegen een fixed price weg gezet kan worden en i-nl beoordeeld of dit gaat over hun Register bouwkundig inspecteurs netwerk. Door het netwerk en kennis te delen worden krachten gebundeld het het netwerk vergroot.

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen